Privacy Policy

www.northbucharestinvestments.ro este un site deținut de DESIGN LUXURY SOLUTIONS S.R.L. („Compania”), persoană juridică română, cu sediul în Calea Floreasca, nr.133-135-137 si Str. Cornescu nr. 50-52, Spatiul A, Etaj 1, Bucuresti, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului București cu nr. J40/15070/30.08.2017, CUI 38158602.

Accesarea, vizitarea sau/și utilizarea site-ului implică acceptarea deplină şi necondiționată de către utilizator a condițiilor expuse în Termenii şi Condițiile prezente.  În măsura în care nu agreaţi prezentele condiţii, aveți dreptul de a înceta imediat utilizarea site-ului.

1. Precizări generale

Informațiile prezentate pe site au caracter informativ, condițiile contractuale exacte (inclusiv preț) fiind stabilite în mod direct cu reprezentanții nostri.

2. Definiții

Utilizator - orice persoană care accesează, navighează și/sau folosește site-ul sau se abonează la newsletter.

Newsletter - orice știre, informație, noutate legată de ofertele și evenimentele organizate de North Bucharest Investment transmisă utilizatorilor abonați în modulul de newsletter din cadrul site-ului.

Oferta de vânzare - oferta de apartamente de vânzare publicată pe site, valabilă în limita stocului disponibil. Pentru a afla stocul disponibil este necesară contactarea reprezentanților de vânzări. Din motive tehnice și obiective, legate de actualizarea și modificarea foarte rapidă a ofertelor, nu este posibilă publicarea exactă a ofertelor disponibile la un moment dat.

Client - orice persoană fizică majoră sau persoană juridică care accesează site-ul și se adresează www.northbucharestinvestments.ro pentru a solicita o ofertă în scopul achiziționării unui apartament sau a solicita programarea unei vizionări de apartament.

3. Drepturi de proprietate intelectuală

Întregul conținut al site-ului - imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web - este proprietatea deținătorului site-ului și a colaboratorilor săi, drepturile de proprietate intelectuală fiind protejate de lege. Niciun material de pe acest site nu poate fi reprodus parțial sau integral și/sau modificat fără acordul expres prealabil al titularului dreptului de proprietate intelectuală.

Toate informațiile prezentate pe site cu privire la produse (selecția de apartamente) incluzând prețuri, informații, disponibilitatea apartamentelor sunt prezentate cu titlu informativ și nu reprezintă o ofertă fermă de a contracta și nici nu poate angaja răspunderea DESIGN LUXURY SOLUTIONS S.R.L.  în lipsa unor acorduri ulterioare.

4. Exonerarea de răspundere

DESIGN LUXURY SOLUTIONS S.R.L. nu garantează că utilizarea site-ului și a serverelor pe care este găzduit acesta sau că descărcarea materialelor de pe website nu prezintă riscul de virusare sau de transmitere a altor componente informatice potențial daunătoare. Așadar, nu va răspunde pentru eventuale daune de ordin direct sau indirect, cauzate de accesarea/vizitarea/utilizarea site-ului și a informațiilor de pe acesta.

DESIGN LUXURY SOLUTIONS S.R.L. nu acordă garanție privind conținutul și folosirea website-ului și nu poate fi făcută responsabilă pentru neconcordanțe, indisponibilitate sau alte defecte ale site-ului sau ale conținutului său, determinate de cauze obiective.

5. Politica de confidențialitate a datelor și de protecție a datelor cu caracter personal

DESIGN LUXURY SOLUTIONS S.R.L. garantează confidențialitatea tuturor datelor și informațiile comunicate de clienți.

DESIGN LUXURY SOLUTIONS S.R.L. garantează că respectă prevederile legale în materie de protecție a datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Tuturor utilizatorilor le sunt respectate toate drepturile incidente în materie de protecție a datelor cu caracter personal (ex. dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitate, dreptul de opoziție, dreptul de ștergere precum și dreptul de a se adresa justiției) privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Orice date cu caracter personal ale utilizatorilor precum nume, prenume, număr de telefon sau adresă de e-mail colectate prin intermediul site-ului sau comunicate prin poștă electronică sau prin altă modalitate vor fi menținute confidențiale și nu vor fi divulgate terților.

Prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuată în conformitate cu şi pentru scopurile prevăzute în Politica de Confidențialitate și Politica de cookies si Nota de informare.

6. Newsletter

Utilizatorii se pot abona la serviciul de newsletter prin completarea câmpurilor specifice de pe site (nume și adresa de e-mail), datele fiind utilizate în scopul transmiterii de mesaje de informare cu privire la produsele și evenimentele derulate in cadrul North Bucharest Investments, respectând dispozițiile legale în vigoare. Utilizatorul are posibilitatea de a renunța oricând și în mod gratuit la servciul newsletter prin bifarea opțiunii „Dezabonare” din cadrul newsletterului sau prin transmiterea unei solicitări scrise la adresa de e-mail info@northbucharestinvestments.ro prin care se solicită în mod expres dezabonarea de la serviciul de newsletter.

7. Fraudă

DESIGN LUXURY SOLUTIONS S.R.L. a implementat măsuri pentru a reduce riscurile de eroare umană, furt, fraudă a datelor și informațiilor, implementând proceduri şi standarde care să protejeze informațiile colectate și stocate în mediile informatice.

8. Limita de responsabilitate

Utilizarea prezentului site se face pe propria răspundere a utilizatorului. Site-ul este oferit astfel cum este disponibil, respectiv „as it is” și „as available”, fără reprezentări și garanții (spre exemplu, disponibilitate, acuratețe sau formă completă), DESIGN LUXURY SOLUTIONS S.R.L. și afiliații săi limitându-și răspunderea față de oricare și toate cele mai sus menționate.

Utilizarea site-ului poate fi afectată de numeroși factori în afara controlulu DESIGN LUXURY SOLUTIONS S.R.L..

DESIGN LUXURY SOLUTIONS S.R.L. și afiliații săi nu vor fi responsabili față de utilizatori sau față de alte terțe părți pentru vreun prejudiciu suferit ca rezultat al oricărui eveniment și pentru nici un fel de prejudiciu suferit de utilizator ca rezultat al oricărei defecțiuni operaționale, modificări sau retrageri a site-ului. În consecință, conținutul website-ului este disponibil fără garanții, exprese sau implicite inclusiv dar fără a se limita acuratețea, actualitatea și/sau integralitatea informațiilor furnizate.

9. Forța majoră

DESIGN LUXURY SOLUTIONS S.R.L. nu va fi ținută răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale decurgând din Termenii și Condițiile prezente, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau executare în mod necorespunzător, total sau parțial, este datorată unui eveniment de forță majoră.

Forță majoră este orice eveniment extern imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil.

10. Legea aplicabilă

Termenii și Condițiile prezente și utilizarea prezentului site sunt guvernate de legile din România. În caz de apariție a unor dispute cu privire la Termeni și Condițiile prezente, se va încerca o rezolvare pe cale amiabilă între părțile implicate. În cazul în care nu se ajunge la nicio înțelegere în acest mod, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din România.

11. Politica de utilizare cookies

Site-ul www.northbucharestinvestments.ro utilizează diferite tipuri de cookies. Toate informațiile specifice privind cookie-urile utilizate de acest site pot fi consultate în cadrul Politicii de cookies.

Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență pe site-ul nostru. Puteți afla mai multe despre cookie-urile pe care le utilizăm sau le puteți dezactiva în setări.

Acceptă Vezi politica